Ban chấp hành

HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
78 GIẢI PHÓNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
 PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2025
Ngoài Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký, các uỷ viên  được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái của tên. 
STT Học hàm
Học vị
Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
1 GS. TS  Trương Quang  Bình Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Chủ tịch
2 PGS.TS Trương Thanh  Hương  Trường Đại học Y Hà Nội Phó chủ tịch 
3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang Viện tim mạch Việt Nam Phó chủ tịch 
4 PGS.TS Hoàng Văn  Sỹ  Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Phó chủ tịch 
5 PGS.TS Hoàng Anh  Tiến Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế Phó chủ tịch 
6 TS.BS Trần  Hòa Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Tổng thư ký
7 ThS.BS Nguyễn Hữu  Đức  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Phó tổng thư ký
8 ThS Kim Ngọc  Thanh Trường Đại học Y Hà Nội Phó tổng thư ký
9 PGS. TS  Trần Viết  An Trường đại học Y - Dược Cần Thơ Ủy viên 
10 TS.BS Trần Lan  Anh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái Ủy viên 
11 PGS.TS Lương Thị Lan  Anh Trường Đại học Y Hà Nội Ủy viên 
12 TS.BS Võ Tuấn  Anh  Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai  Ủy viên 
13 TS.BS Nguyễn Hải  Cường Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Ủy viên 
14 BSCK1 Nguyễn Đức Chỉnh Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
15 BSCK2 Đinh Minh Đức  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp Ủy viên 
16 TS.BS Lê Văn  Dũng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Ủy viên 
17 TS.BS Bùi Thế  Dũng  Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
18 TS.BS Nguyễn Hoàng Hải Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Ủy viên 
19 TS.BS Tô Mai  Hoa Sở Y tế Bắc Ninh Ủy viên 
20 TS.BS Trần Đức  Hùng Bệnh viện Quân Y 103 Ủy viên 
21 TS.BS Trương Phi  Hùng Bệnh viện Chợ Rẫy  Ủy viên 
22 BSCK2 Phan Thanh  Lan Bệnh viện Chợ Rẫy  Ủy viên 
23 TS.BS Bùi  Long Bệnh viện Hữu Nghị Ủy viên 
24 BSCK2 Huỳnh Ngọc Long Bệnh viện Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh Ủy viên 
25 PGS. TS  Đỗ Đức  Minh Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
26 TS.BS Vũ Quỳnh  Nga Bệnh viện Tim Hà Nội Ủy viên 
27 TS.BS Nguyễn Thị Mai  Ngọc Bệnh viện Bạch Mai Ủy viên 
28 TS.BS Phan Thảo  Nguyên Bệnh viện E Ủy viên 
29 BSCK2 Hồ Văn  Phước Bệnh viện Đà Nẵng Ủy viên 
30 TS.BS Phạm Hồng  Phương Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An Ủy viên 
31 BSCK2 Hoàng  Phương Bệnh viện C Đà Nẵng Ủy viên 
32 TS.BS Phan Tấn  Quang Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam Ủy viên 
33 BSCK2 Nguyễn Lương  Quang Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam Ủy viên 
34 ThS.BS Diệp Văn  Quang Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-CuBa Đồng Hới Ủy viên 
35 PGS. TS  Nguyễn Văn  Tân Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh  Ủy viên 
36 TS.BS Nguyễn Quốc  Thái Viện tim mạch Việt Nam Ủy viên 
37 TS.BS Đoàn Chí  Thắng Bệnh viện Quốc tế Trung Ương Huế Ủy viên 
38 TS.BS Nguyễn Bá  Thắng Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
39 PGS. TS  Nguyễn Huy  Thắng Bệnh viện 115 TP. Hồ Chí Minh.  Ủy viên 
40 TS.BS Vũ Trí Thanh Bệnh viện thành phố Thủ Đức  Ủy viên 
41 PGS.TS. Nguyễn Thanh  Thảo Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Ủy viên 
42 ThS.BS Trần Hữu  Thế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang  Ủy viên 
43 TS.BS Thân Hà Ngọc  Thể Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
44 ThS.BS Nguyễn Thị  Thoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Ủy viên 
45 PGS.TS. Huỳnh Văn  Thưởng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Ủy viên 
46 TS.BS Trương Tú Trạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng Ủy viên 
47 TS.BS Đỗ Văn  Trang Trường Cao Đẳng Y tế Bình Dương  Ủy viên 
48 TS.BS Bùi Minh  Trạng Viện tim TP. Hồ Chí Minh Ủy viên 
49 ThS.BS Bùi Hữu Minh Trí Bệnh viện Tim An Giang Ủy viên 
50 TS.BS Nguyễn Thị Thanh  Trung Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Ủy viên 
51 BSCK2 Phạm Gia  Trung Bệnh viện 115 Nghệ An Ủy viên 
52 BSCK2 Lý Ích  Trung  Bệnh viện Chợ Rẫy  Ủy viên 
53 PGS.TS Lê Văn  Trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Ủy viên 
54 BSCK2 Đỗ Thế  Truyền  Bệnh viện Đa Khoa Dung Quốc Quãng Ngãi Ủy viên 
55 TS.BS Phạm Quang  Tuấn Bệnh viện Trung Ương Huế Ủy viên 
56 BSCK2 Lê Hồng Tuấn Bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức Ủy viên 
57 TS.BS Hoàng  Văn Bệnh viện Tim Hà Nội Ủy viên 
58 ThS.BS Vũ Hoàng Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chì Minh Ủy viên 
59 TS.BS Nguyễn Tuấn  Vũ  Trung tâm Y khoa Medic. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Ủy viên 
60 ThS.BS Trần Thị Ái  Xuân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang Ủy viên 
           
Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia VN
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023
T/M Ban vận động thành lập Phân hội
GS.TS. HUỲNH VĂN MINH GS. TS. TRƯƠNG QUANG BÌNH  
Chia sẻ trên: