Tài liệu

Tài liệu theo Hội nghị - Sự kiện
Stt Tên Hội nghị Số bài báo cáo Tra cứu
1 Hội thảo tim mạch tuyến đầu: Những tiến bộ trong cấp cứu tim mạch (2024) 59
2 Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 (AFCC2023) 1572
3 Các Khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2022 9
4 Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV của Phân hội Nhịp tim Việt Nam 49
5 Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 16 (DH16) 711
6 Hội nghị tăng huyết áp Việt Nam lần thứ II: Tiếp cận đa ngành với THA 111
7 Hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc 2017 191
8 Hội nghị Nhịp tim toàn quốc lần thứ 3 95
9 Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 15 650
10 Hội nghị Tăng Huyết Áp lần 2 - 2016 64
11 Hội nghị Tim mạch năm 2015: TIẾP CẬN MỚI TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH 291
12 Tài liệu Chương trình Y học thực chứng và Thống kê y học năm 2015 14
13 Tài liệu khóa học Điện tâm đồ - t6-2015 11
14 Tài liệu khóa học Tim mạch đại cương T4.2015 13
15 Tài liệu KHOÁ HỌC Y HỌC THỰC CHỨNG VÀ THỐNG KÊ Y HỌC 10
16 Chương trình đào tạo: Bệnh học tim mạch đại cương 6
17 Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 912
18 Chương trình đào tạo cấp cứu tim mạch 23
19 Khóa học Thống kê Y học và Y học thực chứng 12
20 Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 13 325
21 Hội thảo tim mạch Việt – Mỹ 2011 12
22 Hội Thảo Khoa Học Lần thứ III - Bệnh viện Tim Tâm Đức 17
23 Hội nghị khoa học Phân hội Điện sinh lý học tim và Tạo nhịp tim 78
24 Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 12 207