Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam - mảnh ghép tất yếu của y khoa Việt Nam

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM LẦN 1

 

CHÀO MỪNG PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM RA ĐỜI.

 

Giáo sư Gerald F. Watts - Nguyên Chủ tịch Hội Xơ Vữa Động Mạch Úc chúc mừng VAS

 

Giáo sư Kausik K. Ray - Chủ tịch Hội Xơ Vữa Động Mạch Châu Âu chúc mừng VAS

 

Liên kết